Với tính năng kết nối internet qua cổng mạng LAN, giúp người dùng dễ dàng truy cập vào dữ liệu trên máy, xem thông tin các giao dịch mua xăng trên cột. Truy cập cài đặt các tính năng, cấu hình cột bơm nhanh chóng.

Các tính năng quản lý qua mạng:

– Quản lý, điều khiển, cài đặt cấp phát qua mạng nội bộ hoặc mạng internet.
– Lưu giữ số liệu cấp phát, thời điểm các lần cấp phát, số liệu cấp phát lít / tiền của mỗi lần,
số lần cấp phát.
– Kết nối modem đóng vai trò server, backup, số liệu lưu trữ 10 năm (ALT-ALG).
– Kết nối hệ thống đo bồn (EDS-TMS).
– Kết nối, điều khiển bảng LED thông tin (ECS-MON).
– Kết nối hệ thống điện, máy phát ATS, điện dự phòng UPS, chiếu sáng (ECS-EBC).
– Kết nối hệ thống an ninh (ECS-SES).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *