Bơm Tominaga

Máy bơm Tominaga được thiết kế đồng bộ với bộ tách khí được tích hợp và cung cấp hiệu suất cao và độ tin cậy cao. Tốc độ dòng chảy của chúng có thể điều chỉnh từ thấp đến cao.

Bầu lường Tominaga

Bầu lường Tominaga FM1 được thiết kế và sản xuất 100% ở Nhật Bản với độ chính xác cao. Ngoài ra nó cung cấp hiệu suất và độ tin cậy nhất quán trong hầu hết các môi trường. Nó được sử dụng rộng rãi bên ngoài Nhật Bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *